O Lukovskoj Banji

lukovska-banja-1

Lukovska Banja smeštena je na jugu Srbije, na istocnim obroncima planine Kopaonik, na kilometar od sela Lukova po kojem je i dobila ime.

Lukovska Banja leži u dolini gornjeg toka Lukovske reke (pritoke reke Toplice).

Nalazi se na skoro 700 metara nadmorske visine sto je cini najvišom banjom u Srbiji. Na području Lukovske Banje preovladava umereno – kontinentalna klima, sa umereno hladnim zimama i umereno toplim letima.

Zbog nadmorske visine Lukovska Banja smatra se i vazdusnom banjom, utoliko pre što je u okolini očuvana izvorna priroda i na širem prostoru unaokolo nema industrijskih objekata.

Banja se sastoji iz dve celine koje se nazivaju Gornja (zapadna) Banja sa 20 prirodnih izvora i dve bušotine i Donja (istocna) Banja sa 13 prirodnih izvora i dve bušotine. Kisela hipoterma u Donjoj Banji se smatra dobrom za lečenje bolesti organa za varenje.

U Gornjoj banji izdvaja se nekoliko izvora koji pomažu u lečenju reumatskih bolesti, venskih sudova, za regulisanje pritiska, lečenje oboljenja bubrega i mokraćne bešike.

Lukovska Banja darovana je sa kristalno cistim vazduhom, umerenom klimom i 37 izvora mineralnih voda, različitog sastava i temperature koja varira između 28-69°C.

Bolesti za čije se lečenj e ova voda pokazala najefikasnijom su:

  • zapaljenski reumatizam
  • degerenativni reumatizam
  • osteoporoza
  • giht
  • stanja nakon preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu
  • stanja nakon ugradnje veštačkog kuka i kolena, ginekološka oboljenja i druge

lukovska-banja-2

Kad stignete u Banju vaše zdravstveno stanje moze da proveri banjski lekar i da vam preporuci potrebne tretmane.

Pored kupanja u kadama, bilo sa ili bez hidromasaže, lekari sa pažnjom i ozbiljnom posvećenošću svakom pacijentu prepisuju i druge terapijske metode kao što su aplikacija blata napravljenog upotrebom ove termalne vode, elektroterapiju, kineziterapiju ili ručnu masažu. Pored kada i bazena, mozete koristiti i dva moderna kupatila na samom izvorištu lekovite vode:Šljivak i Kupatilo Kralja Milutina, kao i Virove u Gornjoj Banji, gde se na jednom mestu pojavljuje više izvora termalnih voda, različitog sastava i temperature.

Takođe, nadmorska visina i strujanje vazduha daju uslove za lečenje anemije, za oporavak nakon teških bolesti, za oporavak nakon infarkta srca i mozga.

VIRIĆI

lukovska-banja-3

Virovi (virići) su mali bazeni u kojima dolazi do spontanog izviranja lekovite termomineralne vode koja je po svom sastavu blago alkalna i bogata kalcijumom, natrijumom, magnezijumom, gvožđem, ugljendioksidom i vodonik sulfidom.

Postoje četiri virića koji imaju prevashodnu namenu kao kupke perifernih zglobova (stopala, šake, potkolenice, laktovi). Voda ima temperaturu od 33°C u najhladnijem do 44°C u najtoplijem viriću.

ŠLJIVAK

Bazen u kupatilu Šljivak nalazi se na samom izvoru termomineralne vode temperature 42°C. Kupatilo Šljivak je od svih kupatila i bazena u Lukovskoj Banji najposećenije, zato što gosti smatraju da je voda u ovom bazenu najjača tj. najlekovitija. Sastav vode u ovom bazenu je specifičan: sadrži ugljen dioksid i vodonik sulfid. Zato je pogodna za lečenje svih reumatskih bolesti.

lukovska-banja-4